Głos u nauczycieli: jak go oszczędzać?

Gwar w klasie, pomieszczenia ze słabą akustyką, zatęchłe lub zbyt suche powietrze, zajęcia na zewnątrz ... Nauczyciele często pracują w warunkach, które wystawiają ich struny głosowe na ciężką próbę.

Niektórzy nauczyciele są narażeni bardziej niż inni.

Ryzyko zaburzeń głosu występuje szczególnie u nauczycieli przedszkolnych ze względu na bardzo wysoki poziom hałasu. Ale nie są jedynymi pokrzywdzonymi. Nauczyciele wychowania fizycznego są również zmuszeni do codziennego wytężania głosu. Muszą zwracać się do uczniów w czasie zajęć prowadzonych na boisku szkolnym, albo na basenie lub sali gimnastycznej gdzie występuje silny odgłos. A ponadto ich głos musi być słyszalny ponad krzykami uczniów, które zawsze towarzyszą lekcjom wychowania fizycznego.

Kilka wskazówek, jak unikać przeciążania głosu:

- kontroluj jakość otaczającego powietrza
Często wietrz pomieszczenie.
Upewnij się, że powietrze jest wystarczająco wilgotne: odpowiedni poziom wilgotności zapewnia właściwy stan błony śluzowej, umożliwiając prawidłową wibrację strun głosowych.

- oszczędnie pracuj głosem
Mów mniej i pamiętaj o oddychaniu.
Mów ciszej, a nawet szeptem: to zmusza uczniów do większej uwagi.
Mów wolniej.

- Bardziej angażuj uczniów
Organizuj na zmianę indywidualne zadania w ciszy i zadania interaktywne, aby Twój głos mógł odpocząć.
Przekaż polecenie na piśmie, które uczniowie odczytają na głos.
Poproś uczniów, aby powtórzyli zalecenia zamiast robić to samemu.

- Mów w dobrych warunkach
Nie mów podczas pisania na tablicy.
Nie mów, dopóki nie staniesz twarzą do klasy.

- Na zewnątrz, na basenie lub w sali gimnastycznej
Używaj urządzeń dźwiękowych, takich jak gwizdki, bębenek ...
Posługuj się gestami.
Mów tylko wtedy, gdy wszyscy są blisko ciebie.
Pamiętaj o postawie ciała: unikaj mówienia w pozycji pochylonej przy basenie.

Głos u nauczycieli jak go oszczędzać
Boiron